موسسه بنیاد فرهنگ جعفری جهت مهارت افزایی پژوهشگران خود، دوره ای 10 روزه با موضووعات اصول و قواعد مقاله نویسی، آموزش نرم افزار های اسلامی، آشنایی با مستشرقین شیعه پژوه و شخصیت شناسی علمی استاد فقید مرحوم فریدونی برگزار کرده است.

آقای حامد فرج پور ، معاون پژوهشی بنیاد فرهنگ جعفری با اعلام این خبر گفت: بنیاد فرهنگ جعفری در سال تحصیلی پژوهشی 92 -93 حدود سی نفر از طلاب را از میان طلاب دوره آموزشی، جهت دوره دوساله آموزش پژوهشگری گزینش نمود که سال نخست از این دوره دوساله، ضمن چهار گروه استاد محور (تاریخ اسلام، تاریخ کلام، امامت روائی، مباحث قرآنی) به پایان رسیده است.

وی گفت:از آن جا که در طول سال، اساتید و گروه ها بیشتر بر محتوای مباحث و موضوعات گروه متمرکز بودند، تصمیم بر آن شد که دوره ای جهت مهارت افزائی نسبت به مهارت های بسیار ضروری پژوهشی در تابستان برگزار شود. که این دوره طی روزهای اول تا دهم شهریور 93 با موفقیت برگزار شد .

فرج پور در توضیح این دوره افزود: شروع دوره ، پژوهشگران دیداری با استاد حضرت آیت الله شیخ محمد سند داشته اند که درباره روش شناسی علم عقائد گفتگو و بحث شده است.

معاون پژوهشی بنیاد کارگاه های این دوره را به شرح ذیل اعلام داشت:

کارگاه اول: اصول و قواعد مقاله نویسی؛ تعداد جلسات: 9 جلسه یک ساعت و نیمه؛ استاد محترم جناب حجت الاسلام فاطمی منش.

کارگاه دوم: آموزش نرم افزارهای اسلامی (شامل جامع الاحادیث، درایه النور، مکتبه اهل البیت) و برنامه های word و onenote. تعداد جلسات: 10 جلسه؛ استاد محترم جناب حجت الاسلام محققیان.

کارگاه سوم: آشنائی با مستشرقین شیعه پژوه و فعالیت های ایشان؛ تعداد جلسات: 6 جلسه؛ استاد محترم جناب آقای محمدحسین افراخته.

کارگاه چهارم: شخصیت شناسی علمی استاد فقید مرحوم جناب حاج محمدرضا فریدونی با محوریت مباحث قرآنی. اساتید این کارگاه عبارت بودند از:جلسه اول: استاد طاهر فریدونی، جلسه دوم: استاد عینی زاده موحد، جلسه سوم: استاد عاکفی قاضیانی و جلسه چهارم: استاد حسین نیکخواه.

کارگاه پنجم: گزارشی از سفر به کشور آلمان و فعالیت های مستشرقان در این کشور؛ استاد محترم جناب آقای علیرضا فرجپور.