علاقه مندان به تهیه آثار علامه شیخ محمد رضا جعفری قدس سره و همچنین دیگر منشورات بنیاد فرهنگ جعفری می توانند با مراجعه به محل این بنیاد به آدرس قم ـ بلوار امین ـ کوچه شماره 11 ـ پلاک 5،  آثار مد نظر خود را تهیه نموده و یا به صورت غیر حضوری طبق دستور العمل ذیل اقدام نمایند.