دیدار مسئولین بنیاد فرهنگ جعفری با حضرت آیة الله حاج سید میر محمد یثربی (دامت برکاته)

در این دیدار حضرت آیة الله یثربی با بیان اهمیت تربیت نیروی انسانی در رشته های آموزشی بنیاد فرهنگ جعفری، فرمودند:

تلاش این موسسه بیش از انتقال و آموزش محتوای علمی باید ناظر به تعلیم و انتقال روش های تحقیقی و علمی باشد.

ایشان با تجلیل از مقام علمی مرحوم علامه محمد رضا جعفری (ره) و تلاش های مخلصانه مرحوم استاد فریدونی نسبت به انتقال روش صحیح تحقیق و تالیف آثار ناب و تمرکز بر متون اصیل شیعه و احتراز از متون روایی و تاریخی انحرافی تاکید نمودند.

در این دیدار حجة الاسلام و المسلمین حائری ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت های بنیاد فرهنگ جعفری ابراز امیدواری کرد که دیدار با علماء و محققین باعث استفاده از رهنمون های آنان و مایه ی ایجاد انگیزه و فعالیت بهتر مسئولین و دانش پژوهان این موسسه گردد.