سلسله مباحث گفتاری حضرت آیت الله سند ، پیرامون مسئله علمی رجعت از دیدگاه قرآن و اهل بیت، که در سال 1391 در شهر مقدس قم، برگزار شده است ، در دسترس علاقه مندان به مباحث ایشان قرار گرفته است.

 

دانلود جلسه اول

 

دانلود جلسه دوم

 

دانلود جلسه سوم

 

دانلود جلسه چهارم

 

دانلود جلسه پنجم

 

دانلود جلسه ششم

 

دانلود جلسه هفتم