از آنجا ­­که يکی از اهداف بنياد فرهنگ جعفري، تدوين و نشر آثار بيانی و بنانی حضرت علامه شيخ محمد­رضا جعفري است، کتاب حاضر تقريري از سلسله مباحث آن بزرگوار پيرامون غزوه «تبوک» مي­باشد.

علامه شیخ محمد رضا جعفری معتقد است، تاريخي که گذشتگان براي ما به ارث نهاده‌اند، در واقع ميراث قدرتهاي حاکم بر جامعه اسلامي است که وقايع تاريخي را نه آن­گونه که به­وقوع پيوسته بلکه آن­گونه که خود مي‌پسنديدند، در افکار عمومي تزريق و تلقين نمودند. بنابراين براي اينکه تصوير روشني از حقايق عصر حيات رسول­الله داشته باشيم، ناگزير از مراجعه به قرآن کريم هستيم. تصويري که آيات قرآن از جامعه اسلامي معاصر آن حضرت ترسيم نموده است، حقيقتي است که براي هيچ­کس قابل مناقشه نيست؛ لذا به­ منظور درک بافت ايماني جمعيت مسلمانان صدر اسلام و براي کشف اين مهم که چه کساني رسالت الهي را از دل و جان باور داشتند و چه کساني تظاهر به اين باور مي‌کردند، بايد دلالت تطابقي و التزامي آيات قرآن را مورد بررسي قرار دهيم.

وی در این سلسله مباحث، غزوه «تبوک» به لحاظ مقارنت با رحلت پيامبر اکرم و تناظر با سوره «برائت» دارای اهميت خاص می داند و تحليل‌هاي مرسوم كه جامعه مقارن صدر اسلام را جامعه‌اي ايده‌آل ترسيم مي‌كند، به نقد می کشد و بیان می دارد اگر در اواخر دوران حيات پيامبر ايمان مردمان به رشد و شكوفايي رسيده باشد، باید آيات نيز مؤيّد همين مسئله باشد؛ در حالي­كه آيات نازله در اين مرحله بيشتر تهديدآميز و تحذيردهنده و فاش ­كننده نفاق و توطئه‌هاي منافقان مي‌باشد. هدف ما نيز از بازخواني غزوه تبوک، پيگيري همين جريان خاص منافقين صدر اسلام است كه تظاهر به ايمان مي‌كردند، چرا­كه آن را مقدمه‌اي لازم براي مباحث خلافت و درک تحولات بعد از رحلت رسول­الله  مي‌دانيم.