در بررسي وقايع صدر اسلام مسائل مهمّي وجود دارند كه بين اين مسائل و بسياري از رخدادهايی که بعدتر اتفاق افتاد ارتباط وجود دارد. يكي از آن مسائل مهمّ، سرگذشت و سيرهٴ همسران پيامبر اكرم می ­باشد. براي بررسي اين مطلب مانند بررسي هر موضوع ديگری در تاريخ اسلام بايد به منابع تاريخي مناسب مراجعه نمود که بهترين منبعِ تاريخي براي بررسي وقايع صدر اسلام قرآن‌كريم است. 

مرحوم علامه شیخ محمد رضا جعفری موضوع بحث، «سيرهٴ همسران پيامبر» و منبعِ بحث آيات قرآن كريم را به عنوان موثق‌ترين حكايت كنندهٴ وقايع دوران پيامبر اكرم می داند و از اين نظر بحث خود را در این سلسله مباحث، به ترتيب آيات قرآني در سوره‌هايي كه اين موضوع در آنها مطرح شده است، بيان کرده است.

در نتيجه ابتدا سورهٴ احزاب را بررسی کرده و سپس به سورهٴ مباركهٴ نور پرداخته و با سورهٴ مباركهٴ تحريم بحث را خاتمه بخشیده است.