مجموعه سلسله مباحث سخنرانی علامه فقید آیت الله شیخ محمد رضا جعفری(قدس سره) که در شبهای قدر سالهای حیات ایشان حول موضوع امامت، ایراد فرموده اند،  در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد .

این سخنرانی ها در مجموعه ای با عنوان «مباحثی پیرامون امامت» نیز تدوین و تنظیم شده است. 

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم