سلسله جلسات درس تاریخ اسلام حضرت آیت الله شیخ محمد رضا جعفری رحمه الله علیه با موضوع سیره امام سجاد علیه الصلاه و السلام

 

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم