القرآن من التنزیل الی التدوین


از سلسله درس گفتارهای علامه جعفری(ره)
سال نشر: 1400
تعداد صفحه: 292
زبان: عربی

 


کتاب حاضر ترجمه عربی کتاب «قرآن از تنزیل تا تدوین» علامه شیخ محمد رضا جعفری (ره) می باشد.