خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال (رجال العلامة الحلیره)
تصحیح و تعلیق علامه جعفریره

از سلسه مخطوطات علامه جعفری(ره)
سال نشر:1400
تعداد صفحه: 680
زبان: عربی


اثر حاضر مجموعه تعلیقات و حواشی علمی علامه شیخ محمدرضا جعفری ره بر کتاب «خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال» علامه حلی ره می باشد. مرحوم علامه جعفری ره در این اثر علاوه بر بررسی نسخ مختلف کتاب مذکور، به تصحیح متن پرداخته و پس از آن تعلیقات و حواشی گرانبهایی به آن افزوده است.