سنة التفسیر
تفسیر آیات من القرآن الحکیم بالسنة

از سلسه مخطوطات علامه جعفری(ره)
سال نشر: 1400
تعداد مجلد: 5 جلد
زبان: عربی

 

 


آیات نازل شده در شأن اهل بیت ع، همواره جایگاه مهمی نزد مصنّفان، مفسّران و محدّثان داشته به همین جهت دهها کتاب در خصوص فضائل وجایگاه اهل بیت ع در قرآن نگاشته شده است، اما متأسفانه هر کدام از این کتابها از جهاتی دارای خلأ میباشند، از این رو علّامه شیخ محمدرضا جعفری ع با اشراف علمی کامل بر کتابهای تفسیری و حدیثی وجهت پُر کردن مقداری از این خلأ در صدد آن برآمدند تا تنها فضائل غیر مشهور اهل بیت ع از آیات قرآن مجيد، با تکیه بر نقل خود معصومین ع را در مجموعهای مستقل گردآوری نمایند. علامه جعفری ع در این اثر تنها درصدد نقل فضائل مذکور نبوده، بلکه درصدد استخراج روش اهل بیت عدر استفاده از آیات قرآن در مباحث مختلف ـ به ویژه مبحث امامت ـ وچگونگی تفسیر آیات الهی است.