آثار علامه جعفری

     تقریر:

     احداث مرض النبی صلی الله علیه و آله و سلم
     به کوشش: علی قمی
     چاپ اول، نشر تک، تهران، ۱۳۸۹ش.
     موسسه فرهنگ جعفری

 

 

     ترجمه:
     الکافی
     نویسنده: محمد الکلینی الرازی
     مؤسسه جهانی خدمات اسلامی، تهران، 1978م.، 17 جلد
      الکتب الأربعة، چاپ دوم، انصاریان، قم، ۱۴۲۶ق.، 2 جلد، اشراف: صادق برزگر بفرویی   

 

 

 

    اشراف:

    دلائل الصدق لنهج الحق
    مناقشه علمیه موضوعیه مع ابن روزبهان فی رده علی العلامه الحلی

    فی مسائل خلافیه بین الشیعه الامامیه وجمهورالسنه، و تلیه دراسته علمیه عن الدلائل
    سرشناسه: محمد حسن مظفر
    نویسنده: محمد حسن مظفر
    دلائل الصدق، چاپ اول، دار المعلم، 1976م.، 3 جلد، اشراف: مرتضی حکمی   

 

     ویراستاری و مقدمه :

     تصحیح الاعتقاد (مقدمه)    
     نویسنده: شیخ م‍ف‍ی‍د    
     موسسه فرهنگ جعفری، قم، ۱۳۸۷ش