كتابخانه بنياد فرهنگ جعفری با اهداى كتابخانه شخصى و بسيار غنى و ذى قيمت علامه شيخ محمد رضا جعفری که شامل ده‌ها هزار کتاب تاریخی، ادبی،  رجالی ، حدیثی به زبان‌های فارسی و عربی و انگلیسی و فرانسه و مجموعه  ای از نسخ عکسی ارزشمند است، شكل گرفته است. هم اكنون اين كتابخانه داراى بيش از 30000 جلد كتاب عربى، فارسى و لاتین مى باشد كه مراحل ثبت و انتقال مشخصات كتب به كامپيوتر، به انجام رسيده است.