"جرح و تعديل راويان حديث از ديدگاه اهل سنت" مجموعه ای از آثار مكتوب مرحوم آيت الله علامه شیخ محمد رضا جعفری( رحمه الله عليه) می باشد که به همت مركز تدوين آثار علامه جعفري تنظیم و مستند سازی می شود.

گزارشی از مراحل مختلف تحقيق، تدوین و استخراج این اثر در ذیل قابل مشاهده است.

 


در صورت عدم مشاهده فایل اینجا را کلیک نمایید