معاونت پژوهش بنیاد فرهنگ جعفری با انگیزه برگزاری دوره های آموزشِ پژوهش برای فارغ التحصیلان خود، آغاز به کار نموده است. این دوره ها با هدف آموزش و تقویت نیروی متخصص در روش های پژوهش گری و نقد متن و همچنین افزایش توان تحلیل، تحقیق و نگارش پژوهشگران برگزار می شود. به این امید که این متخصصین در عرصه تبیین و گسترش باورها و ارزش های اعتقادی، تعمیق و تولید دانش و معرفت امامتی و صیانت از اندیشه و فرهنگ امامت در جامعه تشیع فعال شوند.


امامت و ولایت محوری بر اساس معارف قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام اصل اساسی این معاونت بوده و تعهدات و اصول عملکردی آن از این قرار است:
1.    اهتمام به شناسایی، جذب و پرورش نخبگان
2.    اهتمام به فعالیت های گروهی به جای فعالیت های فردی
3.    اهتمام به پژوهش استاد محور
4.    اهتمام به کاربردی نمودن پژوهش ها و نیاز سنجی در موضوعات مربوطه
5.    اتکاء به نیروهای فاضل، خلاق و مستعد


برنامه ها

تشکیل 4 کارگروه تخصصی استاد محور، در موضوعات:
1-    تاریخ اسلام
2-    تاریخ کلام
3-    امامت روائی
4-    مباحث قرآنی


دو گروه تاریخ اسلام و تاریخ کلام ضمن آشنائی عمیق با آراء و نظریات مرحوم علامه شیخ محمدرضا جعفری، به بحث و ارائه مقاله پیرامون این نظریات خواهند پرداخت. دو گروه امامت روائی و مباحث قرآنی نیز به طور غیر مستقیم از تعالیم و آثار آن مرحوم بهره مند هستند.