در کتابخانه عظیم ایشان کتابهای بسیاری در موضوعات مختلف تاریخی، کلامی، فقهی و دیگر علوم اسلامی یافت میشود و در کنار این موضوع کتابهای بسیاری به زبان انگلیسی دیده میشود. در کتابخانه ایشان بیش از 5 هزار عنوان کتاب به زبان انگلیسی وجود دارد. به این معنا که تمامی کتابهایی که در ادامه معرفی میشوند همگی یکی از عناوین این 5 هزار عنوان میباشند. این کتابها شامل دایره المعارفها، تاریخ اروپا و جهان، فلسفه غرب و نوشتههای مستشرقان در مورد دین اسلام و شیعه میباشند که در ادامه نمونههایی از این کتابها معرفی خواهد شد.

تهیه کننده: حسین افراخته


در صورت عدم مشاهده فایل اینجا را کلیک نمایید