کتاب «الشیعه و الرد علی اهل الاهواء و البدع» تالیف ابوالحسین محمد بن احمد بن عبدالرحمان ملطی شافعی از قدیمی ترین آثار موجود در دانش فرقه شناسی است.

نویسنده: سید حسن طالقانی

 


در صورت عدم مشاهده فایل اینجا را کلیک نمایید