امامت بنیادی ترین اصل اعتقادی شیعه است که این مذهب را از سایر مذاهب و فرقه های اسلامی جدا می کند.

نویسنده: سید حسن طالقانی


در صورت عدم مشاهده فایل اینجا را کلیک نمایید