نشست علمی با عنوان شیعیان اثنی عشری در ترکیه (تاریخ،وضعیت و چالش ها) با ارائه ی جناب آقای ارطغرل ارتکین در بنیاد فرهنگ جعفری برگزار گردید.

در این نشست جناب آقای ارتکین با بیان تاریخچه ی محبت اهل بیت (علیهم السلام) در میان مردم ترکیه به تشریح روند شکل گیری تشیع اثنی عشری در این کشور پرداخت . در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی شیعیان اثنی عشری در میان سایر فرق و مذاهب اسلامی در ترکیه چالش های پیش روی شیعیان را برشمرد. ایشان در پایان نحوه ی تشرف خود به مذهب جعفری را بیان نمود.