بنياد فرهنگ جعفري عليه السلام با الطاف الهي و عنايت امام عصر ارواحنا فداه و اهتمام برخي نيک انديشان و دلسوزان مکتب اهل بيت عليهم السلام در سال 1382 فعاليت خود را آغاز نموده است. اين بنياد هدف خود را تقويت و ترويج مباني و معارف مکتب جعفري اثني عشري و پاسخ گويي به شبهات معاندان نسبت به تشيع به ويژه در حوزه امامت و ولايت و پيرايش تاريخ اسلام از زنگار تحريف قرار داده است. براي دستيابي به اين مهم، هيئت امناي بنياد از حضرت آيت الله شيخ محمد رضا جعفري تقاضا نمود که جهت نظارت و پشتيباني علمي اين حرکت به قم مهاجرت نمايند.موافقت و استقبال ايشان که همراه با انتقال ميراث علمي ايشان به اين بنياد صورت گرفته است، سرمايه اصلي مرکز را در آغاز فعاليت خود تشکيل داده است. تحقيقات وسيع و بديع ايشان، گستره هاي مختلفي مانند تاريخ، تفسير، کلام، رجال، حديث، فرق و مذاهب را در بر مي گيرد.


بخش آموزش

بنیاد جعفری در راستای اهداف خود اقدام به برگزاری چهار دوره آموزشی پژوهشی نموده است. دانش پژوه پس از گذراندن  دوره آموزش در طول سه سال، موفق به دریافت  دانش نامه می گردد و به دوره پژوهش راه می یابد. مهم ترین موضوعاتی که در این دوره آموزش داده می شود عبارت است از:
تاریخ تحلیلی اسلام و نقش ائمه علیهم السلام در إحیاء دین (تحقیقات مرحوم آیت الله جعفری)
 امامت تحلیلی (تحقیقات مرحوم آیت الله جعفری و تحقیقات آیت الله شیخ محمد سند)
امامت در قرآن (تحقیقات استاد محمدرضا فریدونی)
نقد قرآنی شبهات وهابیّت ایرانی همچون قلمداران و برقعی و ...  (تحقیقات استاد محمدرضا فریدونی)
 سیاست بنیاد در بخش آموزش، اهتمام به آموزش پژوهش گرا  و نیز اهتمام به شناسایی نخبگان و زمینه سازی پرورش محقق، مدرس است.

بخش پژوهش

این بخش شامل دو دوره می باشد.
1. دوره عمومی پژوهش که در قالب کارگاههای پژوهشی و تحقیقات فردی زیر نظر اساتید راهنما انجام می گیرد. 2. دوره عالی پژوهش که در قالب گروههای علمی برگزار می گردد. هدف از برگزاری این دوره ها افزایش توان تحلیل، تحقیق و آماده سازی مطالب و شکوفایی استعداد دانش پژوهان است.

بخش فرهنگی

این بخش شامل واحد سایت، واحد دانش آموختگان و واحد چاپ و نشر آثار علمی می باشد.

بخش تدوین آثار

این بخش به منظور تنظیم آثار مکتوب و تدوین مباحث گفتاری و نوشتاری مرحوم آیت الله جعفری شکل گرفته است. تا کنون بخش عمده ای از این آثار تایپ شده و چند تألیف از ایشان به چاپ رسیده است.


IMAGE معرفی کتابهای انگلیسی کتابخانه علامه جعفری
در کتابخانه عظیم ایشان کتابهای بسیاری در موضوعات مختلف تاریخی، کلامی، فقهی و دیگر...
IMAGE جستاری در معنای واژه «ولی»
این مقاله در پی آن است که اثبات کند در ریشهٔ (و ل ی) تنها دو معنا را می توان یافت: اول...
IMAGE مسئله امامت در اندیشه هشام بن حکم
امامت بنیادی ترین اصل اعتقادی شیعه است که این مذهب را از سایر مذاهب و فرقه های...
IMAGE ترجمه ابوحنیفه
کتاب ترجمة ابی حنیفه از آثار علامه شیخ محمد رضا جعفری رحمه الله به زیور طبع آراسته...
IMAGE کتاب «الطقوس الشیعة»
کتاب طقوس الشیعة الدینیة از جمله مخطوطات علامه شیخ محمد رضا جعفری است که با تحقیق...
IMAGE ترجمة الامام الحسن و الامام الحسین لابن عساکر
عالم و حافظ بزرگ ابن عساکر در کتاب تاریخ مدینه دمشق، به شرح حال شخصیاتی که به گونه...