رديف

نام جزوه

مرحله اول

مرحله دوم (تدوين)

مرحله سوم

مرحله چهارم

پياده سازي نوار

تايپ

مقابله با نوار و تصحيح

فهرست نويسي

استخراج منابع

تدوين

بازبيني گروهي

تصحيح و ويراستاري نهايي

صفحه بندي نهايي

چاپ

1

غزوه تبوک

*

*

*

*

*

*

*

*

در حال

 

2

غزوه احد

*

*

*

*

*

*

*

*

در حال

 

3

غزوه بني نضير

*

*

*

*

*

*

در حال

 

در حال

 

4

احزاب

*

*

*

درحال

درحال

 

 

 

 

 

5

همسران پيامبر

*

*

*

*

*

*

*

*

در حال

 

6

آيه غار

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

7

بدر

*

*

*

*

*

*

در حال

 

 

 

8

آيه و من الناس من يعجبک

*

*

*

*

*

*

درحال

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGE معرفی کتابهای انگلیسی کتابخانه علامه جعفری
در کتابخانه عظیم ایشان کتابهای بسیاری در موضوعات مختلف تاریخی، کلامی، فقهی و دیگر...
IMAGE جستاری در معنای واژه «ولی»
این مقاله در پی آن است که اثبات کند در ریشهٔ (و ل ی) تنها دو معنا را می توان یافت: اول...
IMAGE مسئله امامت در اندیشه هشام بن حکم
امامت بنیادی ترین اصل اعتقادی شیعه است که این مذهب را از سایر مذاهب و فرقه های...
IMAGE آثار آماده انتشار
  علامه شیخ محمد رضا جعفری در ادامه سلسله بحث های امامت  با دید اجتهادی خود، به...
IMAGE ترجمه ابوحنیفه
کتاب ترجمة ابی حنیفه از آثار علامه شیخ محمد رضا جعفری رحمه الله به زیور طبع آراسته...
IMAGE کتاب «الطقوس الشیعة»
کتاب طقوس الشیعة الدینیة از جمله مخطوطات علامه شیخ محمد رضا جعفری است که با تحقیق...