بنیاد فرهنگ جعفری
آدرس:
آدرس: ایران ـ قم ـ بلوار امین ـ کوچه 11 ـ پلاک 5
تلفن:
0253-2917611
نمابر:
0253-2917610
ارسال ایمیل
سایر اطلاعات:

بنياد فرهنگ جعفري عليه السلام در سال 1382 فعاليت خود را آغاز نموده  و هدف خود را تقويت و ترويج مباني و معارف مکتب جعفري اثني عشري و پاسخ گويي به شبهات معاندان نسبت به تشيع به ويژه در حوزه امامت و ولايت و پيرايش تاريخ اسلام از زنگار تحريف قرار داده است.