آیت الله علوی بروجردی در دیدار با مسئولین، اساتید و دانش پژوهان بنیاد فرهنگ جعفری با بیان این مطلب که "تکرار مکررات کار حوزوی نیست" اظهار داشتند:
در حوزه های علمیه باید کار علمی مولد و در حقیقت نوآوری در تولید فکر، در همه زمینه های مورد نیاز جامعه صورت بگیرد، حقیقتا ما امروز در مباحث امامت نیاز به ابتکارات علمی جدی داریم؛ مانند اقدامات علمی و پژوهشی که بزرگانی همچون میر حامد حسین در عقبات و علامه امینی در الغدیر صورت دادند.
ایشان تصریح داشتند:
از جمله افرادی که با ابتکار علمی خود و مشخصا بهره گیری از قرآن کریم در مباحث امامت و تاریخ اسلام باعث نوآوری در حوزه امات پژوهی و تاریخ پژوهشی شد علامه محمد رضا جعفری بود که این بنیاد نیز از آثار و برکات وجودی ایشان است.
ایشان با اشاره به اهداف تاسیس بنیاد فرهنگ جعفری، ادامه داد:
اساسی ترین هدف تاسیس بنیاد فرهنگ جعفری این بوده است که اساتیدی که صاحب فکر و نظر هستند در اینجا حضور داشته باشند و بتوانند شاگردان و محققینی  متفکر و مبتکر پرورش دهند. از این رو سعی شده است تا هویت این بنیاد هویت مستقلی باشد که تنها این هدف را دنبال نماید و از مدرک گرایی صرف به دور باشد لذا تصمیم بر آن شد که این بنیاد یک مرکز علمی مستقل حوزوی و نه وابسته به آن باشد.
آیت الله علوی بروجردی با تاکید بر رسالت پژوهشی دانش پژوهان بنیاد فرهنگ جعفری خاطرنشان کردند:
محققان و دانش پژوهان این بنیاد باید موجد یک  حرکت فکری عظیم ، نه تنها در حوزه قم ، بلکه در جهان اسلام باشند. از این رو دانش پژوهان و محققین این بنیاد باید توجه داشته باشند که هدف در این بنیاد رشد کیفی تحقیقیات و پژوهش هاست و نه رشد کمی آنها.

ایشان در فراز پایانی سخنان خود جنایات وهابیت و تروریسم داعش در منطقه را یادآور شدند و اظهار داشتند:
وهابیت جریانی فاقد منطق است؛  آنها منطق ندارند لذا لازم است که تشیع با تکیه بر منطق اصیل منشعب از معارف ناب اهل بیت علیهم السلام استئار تر از گذشته به مقابله علمی و عملی با آنها بپردازد چرا که در طول تاریخ همواره شیعه با تکیه بر استدلا ل و منطق پیروز بوده است.