چاپ

مراسم معارفه مدیریت جدید بنیاد فرهنگ جعفری، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن حائری با حضور آیت الله علوی بروجردی، جمعی از اساتید، پژوهشگران و دانش آموختگان این بنیاد روز چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه برگزار شد .

در این مراسم آیت الله علوی بروجردی در سخنانی با تشکر از زحمات و خدمات حجت الاسلام و المسلمین معاونیان ریاست پیشین این بنیاد، رویکرد آینده بنیاد فرهنگ جعفری را در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی تشریح کردند.

ایشان با اشاره به اهداف تاسیس بنیاد فرهنگ جعفری، بیان داشتند:
اساسی ترین هدف تاسیس بنیاد فرهنگ جعفری این بوده است که اساتیدی که صاحب فکر و نظر هستند در اینجا حضور داشته باشند و بتوانند شاگردان و محققینی  متفکر و مبتکر پرورش دهند. از این رو سعی شده است تا هویت این بنیاد هویت مستقلی باشد که تنها این هدف را دنبال نماید و از مدرک گرایی صرف به دور باشد لذا تصمیم بر آن شد که این بنیاد یک مرکز علمی مستقل حوزوی و نه وابسته به آن باشد.


آیت الله علوی بروجردی با تاکید بر رسالت پژوهشی دانش پژوهان بنیاد فرهنگ جعفری خاطرنشان کردند:
محققان و دانش پژوهان این بنیاد باید موجد یک  حرکت فکری عظیم ، نه تنها در حوزه قم ، بلکه در جهان اسلام باشند. از این رو دانش پژوهان و محققین این بنیاد باید توجه داشته باشند که هدف در این بنیاد رشد کیفی تحقیقیات و پژوهش هاست و نه رشد کمی آنها.

در ادامه این مراسم ، حجت الاسلام و المسلمین حائری به تشریح برنامه ها و راهکارهای خود در دستیابی هر چه بیشتر به اهداف تعیین شده پرداخت.