مراسم آغاز سال تحصيلي مؤسسه حوزوي بنياد فرهنگ جعفري در محل اين بنياد برگزار شد.
آيت الله علوي بروجردي در اين مراسم كه با حضور مسئولين، معاونين، محققين و دانش‌پژوهان اين بنياد برگزار شد با اشاره به ضرورت تجديد نظر در راهكارهاي دست‌يابي به اهداف علمي و پژوهشي بنياد با توجه به امكانات و مقتضيات زمان فرمودند:
در آغاز سال تحصيلي اين بنياد توجه و اهتمام به اين نكته مهم است كه لازم است ما تجديد نظري كنيم در مورد آنچه به دنبالش هستيم چرا كه فرصتها و ظرفيت‌هايي كه در اختيار انسان است دائمي نيست.
ايشان ادامه دادند: هدفي كه از روز نخست در اين مجموعه دنبال شده اين بوده است كه راهي را كه بزرگان ما از زمان شيخ مفيد و سيد مرتضي كه ورود آنها به مباحث امامتي و كلامي در كنار مباحث فقه و اصول و تفسير بوده است، ادامه داشته باشد.
آيت الله علوي بروجردي خاطرنشان كردند: هدف غايي و نهايي اين بزرگان اين بود، ما كه شيعه هستيم ريشه‌ها و اساس خود را از ياد نبريم و توجه داشته باشيم كه اساساً هويت ما بر مبناي شناخت انحراف و مقابله با آن پايه‌ريزي شده است يعني راه انحرافي را بشناسيم و آن را ببنديم و اين مبارزه از روزي كه اميرالمؤمنين و صديقه طاهره كبري آن را آغاز كردند تا امروز و در عصر ما ادامه دارد و بلكه امروز شدت هم يافته است.
ايشان به وقايع تأسف‌بار پس از رحلت نبي مكرم اسلام اشاره كردند و بيان داشتند: اصولي را كه پيامبر گرامي اسلام براي آن مبعوث شدند و عرضه كردند، با انحرافي كه در آن بوجود آوردند، وسيله‌اي شد براي ساخت حكومت و امپراطوري توسط ديگران، آنها در حقيقت پس از رحلت پيامبر گرامي اسلام پادشاهي درست كردند؛ ايران و روم ساقط شدند اما ايراني و روم ديگري روي كار آمد.
مدرس برجسته حوزه علميه قم جنايات جريانهاي سلفي و تكفيري به نام اسلام را مورد نقد قرار دادند و اذعان داشتند: امروزه نيز حركت‌ها و جنبش‌هاي به اصطلاح آزادي‌خواهانه به نام اسلام وجود دارد! داعش به قول خودشان يك حركت آزادي‌خواهي است! در اين بين وظيفه سنگيني كه متوجه ماست اين است كه بايد ما اين انحرافات و آنچه كه اتفاق افتاده را بشناسيم و بشناسانيم.
ايشان اظهار داشتند: علي‌رغم جهالت‌ها و تعصب‌ها كه هنوز هم چشمها و گوش‌هاي عده‌اي را در برابر حق بسته نگه‌داشته است، افراد ديگري هستند كه شنونده اين گفتار و عرضه ما خواهند بود، با وجود اين همه تعصب اين را بدانيم كه شيعه با گسترش ارتباطات، بستر بيشتر و وسيع‌تري نسبت به گذشته براي عرضه سخنانش دارد كه اين طبعاً مسئوليت بيشتري مي‌طلبد.
آيت الله علوي بروجردي لزوم ارتباط با مردم از طريق سخن و قلم را ياداور شدند و فرمودند: ما بايد با مردم ارتباط برقرار كنيم؛ از طريق سخن و يا از طريق قلم، بايد ازن ارتباط سخن و قلم را ادامه بدهيم تا افرادي اين مطالب را به نسل‌هاي بعد انتقال بدهند و اين حركت ادامه پيدا كند. مدرسه فكري امام صادق و امام باقر علیهما السلام به نحوي بود كه آنان بستر تبليغ را از ميان همه افراد حتي از ميان بچه‌هاي اهل تسنن برگزيدند و همانطور كه مي‌دانيد زراره و محمد بن مسلم ابتدا سني بودند و بعد تحت تعليم امام عصر خود شيعه شدند.
مدرس سطوح عالي حوزه علميه قم توجه بيشتر به علم كلام و تاريخ تشيع را در كنار ساير دروس حوزوي خواستار شدند و اظهار داشتند: در شرايط خاص امروز، نبايد بحث امامت، كلام و تاريخ، بحث‌هاي حاشيه‌اي در حوزه‌هاي علميه باشد، الآنن بحث حفظ هويت شيعه است، امروز ميراث تشيع در دست ماست تا بتوانيم بدون كم و كاست آن را به نسل بعد تحويل دهيم، لازم است ما لااقل امانت‌دار خوبي باشيم اما بيشتر از امانت‌داري از ما توقع پردازش و افزودن به اين علوم را دارند، همان‌طور كه در فقه و اصول رشد اساسي در حوزه شيعه وجود آمده است و خواننده بر كتاب استاد، ديدگاه خود را به صورت حاشيه افزوده است بايد در كتب كلامي نيز همين رويه را داشته باشيم.
ايشان در فراز پاياني فرمايشات خود طلاب را به استفاده بهينه از زمان و رفع نواقص علمي خود توصيح اكيد فرمودند و بيان داشتند: وهابيت شبهات گذشته را به صورتهاي جديد عرضه مي‌كند لذا ما بايد آمادگي عرضه پاسخ و پاسخگويي را داشته باشيم؛ ما بايد مطالب را خوب فرا بگيريم، آنها را خوب پرورش دهيم و آماده كنيم و سپس به نحو مطلوب آنها را عرضه كنيم، رمز بقاء مكاتب همين است كه عرضه فكر و انديشه، بيش از تقاضاي جامعه باشد كه در اين راه بايد توجه به مسأله اخلاص داشته باشيم و اخلاص در اين راه از همه چيز مهمتر است.