با یاری خداوند و استعانت از ائمه اطهار علیهم السلام و با یاد و خاطره مرحوم آیت الله شیخ محمد رضا جعفری(قدس سره) و استاد محقق محمد رضا فریدونی(رحمه الله) ، بنیاد فرهنگ جعفری از میان طلاب و مستعد و کوشا جهت دوره تخصصی سه ساله دانش پژوه می پذیرد.