کتاب ارزشمند «ترجمة الامام الحسین بن علی علیه السلام مِن تاریخ مدینة دمشق» به همت مرکز حفظ و نشر آثار علامه محمد رضا جعفری وابسته به موسسه بنیاد فرهنگ جعفری آماده چاپ و انتشار شد.

در این کتاب، مجموعه روایاتی که ابن عساکر در شرح حال، فضایل، زندگی نامه، خصایص و تاریخ شهادت امام حسین علیه السلام در کتاب «تاریخ مدینة دمشق» نقل کرده، توسط مرحوم علامه محمد رضا جعفری مورد پژوهش قرار گرفته و به لحاظ سندی و متنی تصحیح شده و ذیل هر موضوع روایاتی به عنوان «مستدرک» به آن اضافه و ملحق گردیده است.

از ویژگی های مهم این کتاب می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  1. مقابله ی روایات متن اصلی با سه نسخه که عبارتند از:

الف) تصویر نسخه خطی «تاریخ مدینة دمشق» موجود در کتابخانه امیرالمومنین علیه السلام نجف اشرف

ب) «تاریخ مدینة دمشق» به تحقیق علی شیری

ج) «ترجمة الامام الحسین علیه السلام من تاریخ مدینة دمشق» به تحقیق شیخ محمد باقر محمودی

  1. اضافه و ملحق کردن روایاتی به عنوان «مستدرک» در ذیل هر موضوع
  2. عنوان بندی اجمالی و تفصیلی روایات به تناسب هر موضوع
  3. شماره گذاری روایات متن اصلی و مستدرک

این کتاب در 640 صفحه توسط حجت الاسلام سید نصرالله موسوی منش جمع آوری و تنظیم شده  و به زودی در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.