همزمان با آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه سراسر کشور، سال تحصیلی جدید (96-97)  بنیاد فرهنگ جعفری آغاز گردید.

این دوره که ترم سوم از ششمین دوره آموزشی بنیاد فرهنگ جعفری می باشد از تاریخ یکشنبه پنجم شهریورماه با حضور 36 دانش پژوه و هشت استاد برجسته حوزه علمیه، فعالیت خود را آغاز نموده است.

در این ترم تحصیلی، دانش پژوهان بنیاد فرهنگ جعفری مباحثی از دروس رجال، تاریخ کلام، کتاب الحجه اصول کافی، تاریخ اسلام، معارف قرآنی و امامت کلامی را فرا می گیرند.