آزمون پذیرش دوره هفتم آموزش بنیاد فرهنگ جعفری روز یکشنبه 16 اردیبهشت ماه 1398 در محل سالن اجتماعات این بنیاد و با مشارکت دانش پژوهان و طلاب گرامی برگزار شد.

لازم به ذکر است نتایج این آزمون حداکثر تا ده روز دیگر اعلام و از میان پذیرفته شدگان در آزمون کتبی، برای شرکت در دوره جدید مصاحبه علمی به عمل خواهد آمد.