مراسم آیین آغاز دوره هفتم آموزش عمومی بنیاد فرهنگ جعفری روز دوشنبه با سخنرانی آیت الله علوی طباطبایی بروجردی در محل این بنیاد برگزار می گردد.

این مراسم روز دوشنبه رأس ساعت 18 در محل بنیاد فرهنگ جعفری به آدرس قم ـ بلوار امین، کوچه 11 ، پلاک 5 برگزار خواهد شد.