علاقه مندان به تهیه آثار علامه شیخ محمد رضا جعفری قدس سره و همچنین دیگر منشورات بنیاد فرهنگ جعفری می توانند با مراجعه حضوری به محل این بنیاد به آدرس قم ـ بلوار امین ـ کوچه شماره 11 ـ پلاک 5، آثار مد نظر خود را تهیه نمایند و یا به صورت غیر حضوری، هر روزه (شنبه تا چهارشنبه) به غیر از روزهای تعطیل بین ساعات 15 تا 20 با شماره تلفن 02532917611 بخش تدوین آثار تماس بگیرند تا در اسرع وقت برایشان ارسال گردد.

 

آثار منتشر شده علامه شیخ محمد رضا جعفری (قدس سره)

طقوس الشیعه

ريال 125,000

بحوث حول الامامه (الامامه و الولی)

ريال 90,000

تصحیح الاعتقاد

ريال 220,000

ترجمه ابوحنیفه

ريال 200,000

ترجمه امام حسن علیه السلام

ريال 300,000

ترجمه امام حسین علیه السلام

ريال 300,000

غزوة احد فی ضوء القرآن الکریم (عربی)

ريال 150,000

غزوة تبوک فی ضوء القرآن الکریم (عربی)

ريال 150,000

غزوه تبوک در پرتو قرآن کریم

ريال 155,000

احداث مرض النبی

ريال 200,000

حدیث المنزله

ريال 170,000

غزوه احد در پرتو قرآن کریم (فارسی

ريال 200,000

تعلیقات کافی

ريال 160,000

آیین های دینی شیعی

ريال 180,000

 

دیگر منشورات بنیاد فرهنگ جعفری

المغیرة بن شعبه  (عبدالباقی الجزائری)

ريال 65,000

نگاهی به قرن اول (عبدالباقی الجزائری)

ريال 120,000

معاویه  (عبدالباقی الجزائری)

ريال 90,000

اصحاب العقبه  (عبدالباقی الجزائری)

ريال 100,000

الوهمی و الحقیقه فی سیره عمر بن الخطاب (عبدالباقی الجزائری)

ريال 150,000

پیشوای نور (محمد رضا فریدونی)

ريال 100,000