منشورات بنیادتعدد القراءات المستوجبة للإختلاف لما هو في المصحف العثماني من حیث الزیادة أو النقیصة کما تشیر إلیها النصوص الکثیرة وما یترتب علیها من الآثار، کالإختلاف في المعنی أو المتن جعل العلامة الشیخ الجعفري أن یصنّف لهذه المجموعة کتاباً خاصاً تحت عنوان «القراءات»، وهذا الکتاب هو إعداد لهذه المجموعة.

بحث «تدوين قرآن» از جهات مختلفي از سوي انديشمندان علوم قرآني فريقين مورد بحث قرار گرفته و به جهت وجود روايات مختلف در اين خصوص، موجب ايجاد اختلاف آراء واقوال شده است. موضوعات مهمي همچون: تحريف يا نفي آن، حجيت قرآن، إجزاء قرائت سوره ها در نمازهاي واجب، استنباط احکام فقهي از قرآن و... اهميت اين بحث را به خوبي روشن مي سازد. مرحوم علامه شيخ محمد رضا جعفري (رحمه الله) ديدگاهي خاص در خصوص اين بحث ارائه نموده که به صورت مجموعه ي حاضر تدوين و تحقيق شده و در اختيار علاقه مندان قرار گرفته است.

در ميان وقايع صدر اسلام مسائل مهمّي وجود دارند كه بين اين مسائل و بسياري از رخدادهايی که بعدتر اتفاق افتاد ارتباط وجود دارد. يكي از آن مسائل مهمّ، سرگذشت و سيرهٴ همسران پيامبر اكرم (ص) است. علامه شيخ محمد رضا جعفری با اعتقاد به اينکه آيات قرآن كريم، به عنوان موثق‌ترين حكايت كنندهٴ وقايع دوران پيامبر اكرم(ص) مي‌باشد، ضمن بررسی آياتی از سور مبارکه احزاب، نور و تحريم به مطالعه سيرهٴ همسران پيامبر در سالهای پايانی عمر شريف ايشان پرداخته است.
این کتاب دارای یک مقدمه، سه فصل و یک پیوست و در 268 صفحه منتشر شده است که فهرست آن به شرح ذیل است :

«روزهای بيماری» ترجمه­ ای از درس­ گفتارهای علامه شيخ محمد­رضا­ جعفری (رحمه الله) با عنوان «أحداث مرض النَبيّ (صلی الله علیه و اله و سلم)» می­باشد که در آن به بازخوانی حوادث و وقايع روزهای واپسين زندگانی پيامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) [جريان درخواست لوح و قلم توسط پيامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) براي نوشتن، ساماندهي و فرستادن سپاه اسامه و اقامه نماز جماعت به امامت ابوبکر در روزهاي بيماري پيامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) ] پرداخته است، چرا­كه غير­اماميّه در اين سلسله رويدادها به گمان خود گونه‏ اي از تعارض و ناهمخواني با مستندات اماميّه در رابطه با امامت الهي را ديده است.

علاقه مندان به تهیه آثار علامه شیخ محمد رضا جعفری قدس سره و همچنین دیگر منشورات بنیاد فرهنگ جعفری می توانند با مراجعه حضوری به محل این بنیاد به آدرس قم ـ بلوار امین ـ کوچه شماره 11 ـ پلاک 5، آثار مد نظر خود را تهیه نمایند و یا به صورت غیر حضوری، هر روزه (شنبه تا چهارشنبه) به غیر از روزهای تعطیل بین ساعات 15 تا 20 با شماره تلفن 02532917611 بخش تدوین آثار تماس بگیرند تا در اسرع وقت برایشان ارسال گردد.

     آیین های دینی ـ شیعی  (ترجمه طقوس الشعة الدینیة)

     علامه شیخ محمد رضا جعفری

     ترجمه حسین محمدی
    
      تک، تهران، 1397

 

 

     تعلیقات کافی پی نوشت هایی بر کتاب الحجه اصول کافی

     علامه شیخ محمد رضا جعفری
    
      تک، 1396

 

 

     غزوه تبوک در پرتو قرآن کریم

     علامه شیخ محمد رضا جعفری
    
      مهر، تهران، 1397.

 

 

     غزوة تبوک فی ضوء القرآن الکریم

     علامه شیخ محمد رضا جعفری
      التعریب: الاستاذ کاظم الخاقانی
      تک، 1396.

 

 

     غزوه احد در پرتو قرآن

     علامه شیخ محمد رضا جعفری
    تدوین: حسن جهاندیده
     مهر، تهران، 1395.